Licens

Krösus hjälper dig att förvalta dina PPM fonder genom att automatiskt hämta och presentera de senaste fondkurserna från Pensionsmyndigheten.

För att använda Krösus måste du skaffa en licenskod. Välj Licens... i menyn Krösus. Skriv in licenskoden i kodrutan och klicka på Ändra. Texten under rutan visar då om koden är giltlig eller ej. Om koden är giltlig så kan du klicka på Stäng och börja använda programmet.

Utvärderingslicens

En utvärderingslicens är gratis. Utvärderingskoden fungerar för alla användare på alla datorer under en begränsad tid. När utvärderings-perioden är slut och koden slutar gälla måste du hämta en ny utvärderingskod eller köpa en personlig licens.

Följande utvärderingskod gäller till och med sista augusti 2019: USL-SCH-HRX

Personlig licens

En personlig licens har ingen tidsbegränsing och gäller för en användare. Licenskoden kopplas till användarnamnet (det namn som används för att logga in på datorn). Det betyder att man kan använda samma licenskod på andra datorer så länge man loggar in med samma användarnamn. Användarnamnet visas i licensrutan i Krösus så att man kan se vilket användarnamn man har, även om man inte har någon inloggningsruta på sin dator. Det behövs alltså en licens per användarnamn, inte en licens per dator. Fördelen med det är att man kan byta dator utan att skaffa en ny licens.

Krösus, 1 st licens. 145 kr
Betala via PaysonBetala via Paypal
Köp nu

Nackdelen med att licensen är kopplad till användarnamnet är att om två personer delar på en dator och använder varsitt windowskonto så behöver dom varsin licens. Men som tur är kan man köpa två licenser till ett reducerat pris. Det finns inget krav att licenserna ska användas på samma dator. Enda kravet för att få det reducerade priset är att bägge licenserna beställs samtidigt.

Krösus, 2 st licenser. 240 kr
Betala via PaysonBetala via Paypal
Köp nu

Licenskoden skickas med epost inom ett dygn från det att betalningen är mottagen.

Krösus är beroende av att fondkurserna finns tillgängliga för nerladdning från Pensionsmyndigheten för att fungera. Deep Cold Software har ingen kontroll över innehållet på Pensionsmyndighetens hemsida och kan därför inte garantera att Krösus kommer att fungera för all framtid. Att köpa en licens för Krösus innebär därför en viss risk. Pengarna betalas inte tillbaka om Krösus skulle sluta fungera på grund av att fondkurser inte längre kan laddas ner, om den vanliga ångerrätten har löpt ut.

Förnyad licens

Eftersom licenskoden är knuten till användarnamnet på din dator så fungerar inte koden om du byter användarnamn eller om du skaffar en ny dator med ett annat användarnamn. Om du inte kan eller vill skapa ett windowskonto vars användarnamn stämmer med din gamla licenskod så kan du förnya din licenskod för ett reducerat pris.

Krösus, förnyad licenskod (nytt användarnamn). 95 kr
Betala via PaysonBetala via Paypal
Köp nu