Deep Cold Software

Lokalsinne

Hitta rätt i vildmarken

Lokalsinne är en app för dig som vistas i skog och mark.

Lokalsinne visar terrängkartan eller fjällkartan direkt i din telefon eller surfplatta. Du ser var du är och kan spara platser som du vill hitta tillbaka till. Du kan även spela in spår som visar hur du har rört dig.

Med Lokalsinne är det lätt att dela sparade platser och spår med andra.

Du kan hämta och spara kartor i förväg om du ska någonstans med dålig mottagning. Lokalsinne hämtar de senaste kartorna direkt från Lantmäteriet.

Hämta Lokalsinne på Google Play.


Karta

Allmänt

Kartan visas alltid med norr uppåt på skärmen oavsett hur du vänder dig. Din position visas som en fylld röd cirkel. Om positionen är osäker visas en blå halvgenomskinlig cirkel runt den röda cirkeln. Ovanför kartan visas din position som WGS84 koordinater med grader och decimaler.

Grundläget är att kartan rör sig när du flyttar dig och att den röda cirkeln som representerar din position ligger fast i mitten av skärmen. Men så fort du panorerar eller zoomar så stängs den funktionen av, så att du kan studera kartan i lugn och ro utan att den hoppar tillbaka till din position. När du vill återgå till grundläget så trycker du på ikonen för "Min Position".

Du kan namnge och spara en plats med ett långt tryck på kartan. Sparade platser visas med platsmarkörer (svarta dropformade symboler med spetsen nedåt). Om du väljer en sparad plats (genom att peka på den) så kan du se vad den heter och hur långt det är dit. I bilden ovan är platsen "Bilen" markerad.

Funktioner

Min Position

Spara Centrerar kartan kring din senast kända position och återgår till grundläget där kartan rör sig istället för den röda cirkeln när du flyttar dig.

Spara Plats

Spara Används för att spara och namnge din nuvarande position. När du har sparat så finns den i listan över sparade platser och dyker upp som en platsmarkör på skärmen. Platsen sparas i din telefon eller surfplatta och kan inte ses av någon annan om du inte delar med dig av den.

Dela

Dela Du kan dela med dig av kartbilden, din position eller en sparad plats till dina kontakter. Om du vill dela en sparad plats så måste du först markera den genom att peka på den. När du valt vad du vill dela med dig av så visas en lista med appar du kan använda. Välj en app som du vill använda, tex GMail. När appen startas så använder du den som vanligt för att välja till vem eller vilka du vill dela med eller skicka till. Platser delas i Google Earth format (kml). Kartbilder delas i JPEG-format (jpg).

Karthämtning av/på

Du kan stänga av automatiskt hämtning av kartor. Det kan vara användbart om du vill spara batteri eller spara på din datamängd (surf). Normalt hämtar Lokalsinne automatiskt de kartor som ska visas på skärmen. Om du stänger av automatisk karthämtning eller om det inte finns någon internetförbindelse så blir skärmen tom där kartan skulle ha visats, om du inte hämtat och sparat kartan manuellt (se Kartor). Automatiskt hämtade kartor sparas inte längre än de behövs.

Kartor

Kartindelningen visas som ett rutmönster som täcker hela Sverige. Du kan hämta och spara kartor lokalt i telefonen eller surfplattan genom att peka på en ruta och välja Hämta. Kartor som du har hämtat och sparat finns alltid tillgängliga även när du inte har tillgång till internet. Det kan vara bra om du ska någonstans med dålig mottagning.

I Android 5 och nyare kan du välja att spara kartorna på ett minneskort (om du har ett).

Du ser ingen skillnad på en karta som du hämtat och sparat manuellt och en karta som Lokalsinne hämtat automatiskt. Lokalsinne visar alltid sparade kartor i första hand. Om det inte finns någon karta i telefonen så hämtar den automatiskt det som behövs för stunden (om det finns mottagning och du inte stängt av automatisk hämtning).

Platser

Visar en lista över dina sparade platser. Om du väljer en plats från listan så kan du utföra något av följande kommandon:

Gör ett långt tryck i listan om du vill manipulera flera sparade platser samtidigt. Då går listan över i ett läge där du kan bocka för flera platser. Tryck på KLAR när har bockat för alla platser som du vill göra något med.

Spår

Visar en lista över dina sparade spår. Med knappen Spela In kan du starta inspelningen av ett nytt spår. Medan inspelningen pågår så visar Lokalsinne hur du har förflyttat dig som ett svart spår på kartan. Med knappen Stopp kan du stoppa en pågående inspelning. När du stoppar inspelningen får du välja om du vill spara det inspelade spåret eller ej. Spåret sparas i din telefon eller surfplatta och kan inte ses av någon annan om du inte delar med dig av det.

Tänk på att GPS-mottagaren är igång hela tiden så länge en inspelning pågår vilket gör att batteriet kan ta slut fortare.

Om du väljer ett spår från listan så kan du utföra något av följande kommandon:

Gör ett långt tryck i listan om du vill manipulera flera sparade platser samtidigt. Då går listan över i ett läge där du kan bocka för flera spår. Tryck på KLAR när har bockat för alla spår som du vill göra något med.

Köp Premium

Grundversionen av Lokalsinne är gratis. Du kan uppgradera till Premium genom att välja Köp Premium i menyn. I grundversionen av Lokalsinne kan du spara max 10 spår. Premium har ingen sådan begränsning. Premium gör det även möjligt att välja mellan 10 olika ikoner för dina sparade platser. Det kan tillkomma fler Premium-funktioner i framtiden.

Hjälp

Öppnar den här sidan i webbläsaren.

Spår och platser från andra källor

Lokalsinne kan visa spår och platser som kommer från andra källor. Det finns tex webbplatser som publicerar vandringsleder som inte finns utmärkta på kartan. De två vanligaste filformaten är GPX och KML. Lokalsinne kan läsa båda formaten. En fil kan innehålla en eller flera platser eller spår.

Lokalsinne registrerar sig som en app för visning av GPX och KML filer. Det gör att när du öppnar en GPX eller KML-fil så visas den automatiskt i Lokalsinne. Om du har flera appar installerade som kan visa filen så får du normalt välja vilken app som du vill använda från en lista. Om filen öppnas i någon annan app utan att du får chansen att välja Lokalsinne så beror det antagligen på att den andra appen är inställd som standard-app för filtypen. För att ändra på det så behöver du gå in i inställningarna för den appen och ta bort den inställningen.

Noggrannhet

Positionsangivelsernas noggrannhet beror på kvaliteten på GPS-mottagaren i din telefon samt mottagningsförhållandena. GPS fungerar genom att telefonen lyssnar på signaler från satelliter ute i rymden för att räkna ut var den är. Tumregeln är att ju mer av himlen du kan se, ju bättre kan telefonen höra satelliterna och bestämma din position. Men det kan skilja mycket mellan olika telefoner.

I stan fungerar det ofta bättre att bestämma positionen via mobilnätet eller WiFi. Det beror på att i stan är det tätt mellan mobilmasterna och de trådlösa nätverken och husen skymmer ofta GPS satelliterna. Utanför stan är det precis tvärt om! Lokalsinne är till för att användas i skog och mark och använder sig därför av GPS.

Med GPS menas i det här sammanhanget någon form av system för satellitnavigering och inte nödvändigtvis det amerikanska "Global Positioning System", även om det är det vanligaste. Vilket eller vilka system som används beror på din telefon eller surfplatta och vilka satelliter som är inom hörhåll.

Längden på inspelade spår ska tas med en nypa salt. Ett spår består av ett antal sparade positioner. Spårets längd beräknas genom att anta en rät linje mellan de sparade positionerna. Eftersom man sällan rör sig i en rät linje så blir den beräknade längden normalt kortare än den verkliga. Skillnaden mellan verklig längd och beräknad längd beror på hur de sparade positionerna råkar hamna. 10% skillnad är ganska vanligt.

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Tips för att spara batteri

Kartornas innehåll

Lantmäteriet uppdaterar kartorna löpande. Vid automatisk karthämtning visar Lokalsinne alltid den senaste utgåvan. Sparade kartor uppdateras inte automatiskt. För att få en ny utgåva av en sparad karta så måste du radera den och hämta den på nytt.

Om kartan inte stämmer med verkligheten, tex om en bro saknas eller ett vindskydd är flyttat, så kan du rapportera det till Lantmäteriet. Använd detta formulär och uppge "Topografisk webbkarta" som den felaktiga produkten.

Tillgänglighet

Om det inte går att hämta kartor så kan det bero på att Lantmäteriets system är tillfälligt avstängda. Information om planerade och oplanerade driftstopp finns här:

Aktuell driftinformation om Lantmäteriets system.

Behörigheter

När du installerar Lokalsinne så begär den att få följande behörigheter.

BehörighetAnledning
ACCESS_FINE_LOCATIONBehövs för att komma åt GPS-mottagaren.
ACCESS_NETWORK_STATEBehövs för att avgöra om det finns någon internetförbindelse.
INTERNETBehövs för att hämta kartor.
WRITE_EXTERNAL_STORAGEBehövs för att spara kartor på minneskortet.
BILLINGBehövs för att kunna erbjuda köp av Lokalsinne Premium.

Tänk på