Lokalsinne

Logo

Hitta rätt i vildmarken

Lokalsinne är en app för dig som vistas i skog och mark.

Du ser terrängkartan direkt i din telefon eller surfplatta och kan spara platser som du vill hitta tillbaka till. Om du vill kan du dela sparade platser eller din position med andra. Du kan även spela in spår som visar hur du har förflyttat dig. Kartor hämtas automatiskt vid behov, men det går även att hämta kartor i förväg och spara dem tills de behövs. Det är praktiskt om du ska någonstans med dålig mottagning. Du kan välja mellan Sverigekarta och Norgekarta.

Hämta Lokalsinne på Google Play.


Karta

Karta

Kartan visas alltid med norr uppåt på skärmen oavsett hur du vänder dig. Din position visas som en fylld röd cirkel. Om positionen är osäker visas en blå halvgenomskinlig cirkel runt den röda cirkeln. Ovanför kartan visas din position som WGS84 koordinater med grader och decimaler.

Grundläget är att kartan rör sig när du flyttar dig och att den röda cirkeln som representerar din position ligger fast i mitten av skärmen. Men så fort du panorerar eller zoomar så stängs den funktionen av, så att du kan studera kartan i lugn och ro utan att den hoppar tillbaka till din position. När du vill återgå till grundläget så trycker du på ikonen för "Min Position".

Du kan namnge och spara en plats med ett långt tryck på kartan. Sparade platser visas med platsmarkörer (svarta dropformade symboler med spetsen nedåt). Om du väljer en sparad plats (genom att trycka på platsmarkören) så kan du se vad den heter och hur långt det är dit. I bilden ovan är platsen "Bilen" markerad. Så länge platsen är markerad så visas även namnet och avståndet på startskärmen. Du kan avmarkera platsen genom att trycka på platsmarkören igen eller genom att trycka på texten.

Position

Min Position

Centrerar kartan kring din senast kända position och återgår till grundläget där kartan rör sig istället för den röda cirkeln när du flyttar dig.
Information

Information

Öppnar en webbsida med kartnyckel och annan relevant information om den valda kartan. Denna funktion fungerar bara när du har internetförbindelse.
Spara

Spara Plats

Används för att spara och namnge din nuvarande position. När du har sparat så finns den i listan över sparade platser och dyker upp som en platsmarkör på skärmen. Platsen sparas i din telefon eller surfplatta och kan inte ses av någon annan om du inte delar med dig av den.
Dela

Dela (skicka)

Du kan dela med dig av kartbilden, din nuvarande position, en sparad plats eller ett sparat spår till dina kontakter. Om du vill skicka en plats eller ett spår så måste du först välja platsen eller spåret. När du valt vad du vill dela med dig av så visas en lista med appar du kan använda. Välj en app som du vill använda, tex GMail. När appen startas så använder du den som vanligt för att välja till vem eller vilka du vill dela med eller skicka till. Platser och spår delas i Google Earth format (KML). Kartbilder delas i JPEG-format.

Menyn

Du kan öppna menyn genom att trycka på ikonen med de tre horisontella strecken, eller göra en svepande rörelse från vänster till höger över skärmen.
Kompass

Kompass

Om du väljer "Kompass" i menyn så visas en kompassros istället för kartan. Kompassrosen roterar automatiskt så att den långa röda spetsen pekar mot den magnetiska nordpolen. Håll din enhet plant med skärmen riktad rakt uppåt när du använder kompassen. Det finns två skalor på sidan och på botten av skärmen som hjälper dig att håller enheten plant.

Om du har valt en sparad plats så visas en platsmarkör på skärmen. Du kan avgöra riktningen till platsen genom att vända dig runt tills platsmarkören är rakt ovanför kompassrosens mittpunkt.

Kompassen fungerar bara om din enhet har rätt sensorer inbyggda. Om kompassen fungerar så snurrar kompassrosen när du vänder dig om. Kontrollera alltid att kompassen fungerar innan du litar på den.

Till skillnad från en magnetisk nålkompass så behöver en elektronisk kompass kalibreras ibland. Om kompassrosen inte snurrar ett helt varv när du vänder dig ett helt varv så är det dags att kalibrera. Ett sätt att kalibrera kompassen är att rotera enheten ett par varv kring varje axel. Ett annat sätt är att röra enheten runt i en liggande åtta i luften. Det är viktigt att kompassen är igång, dvs att kompassrosen visas på skärmen när du utför proceduren. Du kan behöva upprepa rörelserna ett par gånger. Om ingen av dessa metoder fungerar så kanske din enhet kräver någon annan kalibreringsprocedur. Studera manualen till din enhet eller kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

Platser

Platser

Visar en lista över dina sparade platser.
Om du väljer en plats från listan så kan du utföra något av följande kommandon:
 • Visa. Visar platsen på kartan.
 • Dela. Dela med dig av platsen till någon av dina kontakter. Platsen skickas som en KML-fil.
 • Ändra. Ändra namn eller koordinater för platsen.
 • Radera. Ta bort platsen från listan.
 • Öppna. Visar platsen i en annan app.

Gör ett långt tryck i listan om du vill manipulera flera sparade platser samtidigt. Då går listan över i ett läge där du kan bocka för flera platser. Tryck på bocken i titelraden när har bockat för alla platser som du vill göra något med.

Sortera Normalt visas platser som är närmast dig överst i listan. Du kan ändra till bokstavsordning genom att trycka på knappen med tre olika långa streck.

Spår

Spår

Visar en lista över dina sparade spår. Om du väljer ett spår från listan så kan du utföra något av följande kommandon:

 • Visa. Visar spåret på kartan på samma sätt som när det spelades in.
 • Dela. Dela med dig av spåret till någon av dina kontakter. Spåret delas i form av en KML-fil
 • Ändra. Ange ett nytt namn på spåret.
 • Radera. Radera spåret.

Gör ett långt tryck i listan om du vill manipulera flera sparade spår samtidigt. Då går listan över i ett läge där du kan bocka för flera spår. Tryck på bocken i titelraden när har bockat för alla spår som du vill göra något med.

Sortera Normalt visas spåren som är närmast dig överst i listan. Du kan ändra till bokstavsordning genom att trycka på knappen med olika långa streck.

Spela in spår

Med knappen Spela In kan du starta inspelningen av ett nytt spår. Medan inspelningen pågår så visar Lokalsinne hur du har förflyttat dig som ett svart spår på kartan. Med knappen Stopp kan du stoppa en pågående inspelning. När du stoppar inspelningen får du välja om du vill spara eller radera det inspelade spåret. Spåret sparas i din telefon eller surfplatta och kan inte ses av någon annan om du inte delar med dig av det.

Om inspelningen avbryts

När du spelar in ett spår fortsätter inspelningen normalt tills dess att du stoppar den även om du växlar till en annan app, ringer ett samtal, stänger av skärmen, etc. Det funkar utmärkt på de flesta enheter. Men vissa modeller från vissa tillverkare stoppar appar när skärmen stängs av för att spara batteri. Det kan ske direkt eller efter några minuter.

Om inspelningen stannar när skärmen stängs av så kan det bero på att din enhet stoppar Lokalsinne för att spara batteri. Då måste du själv ställa in din enhet så att den inte gör så. Exakt hur det går till varierar mellan olika modeller. Leta efter inställningarna som har med "batteri optimiering" att göra. Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren om du inte vet hur du ska göra.
Kartor

Välj Karta

Om du trycker på Välj karta i menyn så visas alla kartor du kan välja mellan. Kartorna är uppdelade i två listor som har varsin flik. Kartor som är direkt valbara finns under fliken Valbara. Kartor som behöver köpas eller laddas ned innan de kan väljas finns under fliken Fler.
Sortera Normalt visas de kartor som är närmast dig överst i listan. Du kan ändra till bokstavsordning genom att trycka på knappen med olika långa streck.

Om du trycker på en karta visas ett utsnitt av kartan, så att du kan se ungefär hur den ser ut. Observera att det inte är hela kartan som visas utan bara en del av den.

Stora kartor strömmas direkt från leverantören och behöver inte laddas ner. Små kartor måste laddas ner i sin helhet innan de kan visas. Vissa kartor kostar pengar, andra är gratis. Beroende på vad det är för karta så visas olika knappar:
 • Välja. Byter till den valda kartan och växlar tillbaka till kartvyn.
 • Hämta. Laddar ner kartan från en server till din enhet. Internetförbindelse krävs.
 • Köp. Startar betalning i Google Play. Internetförbindelse krävs.
 • Radera. Raderar en nedladdad karta från enheten.

Observera att om du är utanför kartan som du valt så syns bara den röda cirkeln och ingen karta när Lokalsinne visar din position. Byt till en karta som täcker din position om du vill se var du är. Vill du bara titta på kartan så kan du trycka på texten som dyker upp så visar Lokalsinne kartan istället för din position.

Representerar du ett företag, förening eller organisation som ger ut tryckta papperskartor?
Det finns många skäl att gå över till digitala kartor. Läs mer här.
Ikon

Spara Kartrutor

När du väljer Spara kartrutor från menyn så kommer du till en vy där du kan hämta och spara kartrutor och radera sparade kartrutor.

Strömmade kartor som Sverigekartan och Norgekartan delas in i rutor. Normalt hämtar Lokalsinne automatiskt de delar av kartan som behövs när de behövs. Men du kan hämta och spara kartrutor manuellt genom att peka på en ruta och välja Hämta. Kartrutor som du har hämtat manuellt sparas lokalt i enheten och kan visas även när du inte har tillgång till internet. Det kan vara bra om du ska någonstans med dålig mottagning.

Manuellt och automatiskt hämtade kartrutor visas på samma sätt och du ser normalt ingen skillnad. Automatiskt hämtade kartrutor sparas inte längre än de behövs. Manuellt hämtade kartrutor sparas till dess att du raderar dem.

Ikon

Inställningar

Normalt hämtar Lokalsinne automatiskt de delar av kartan som saknas. Men du kan stänga av automatiskt hämtning. Det kan vara användbart om du vill spara batteri eller spara på din datamängd (surf). Om du stänger av automatisk karthämtning eller om det inte finns någon internetförbindelse så blir skärmen tom där kartrutor saknas.
Ikon

Sök

Du kan använda sökfunktionen för att söka efter namngivna geografiska platser i Skandinavien, som tex samhällen, berg och sjöar. Sökningen använder en webtjänst (OSM Nominatim Webservice) och fungerar därför bara när du har internetförbindelse.
Ikon

Köp Premium

Grundversionen av Lokalsinne är gratis. Du kan uppgradera till Premium genom att välja Köp Premium i menyn. I grundversionen av Lokalsinne kan du spara max 10 spår. Premium har ingen sådan begränsning. Premium gör det även möjligt att välja mellan olika ikoner för dina sparade platser. Det kan tillkomma fler Premium-funktioner i framtiden.

Kartor

Mer information om de olika kartorna finns här:

Sverigekartan.

Nya Norgekartan.

Norgekartan.

Rundslingor - Promenader i Stockholm.


Planera din tur hemma

Här kan du läsa hur du kan spara platser och spår i förväg.


Noggrannhet

Positionsangivelsernas noggrannhet beror på kvaliteten på GPS-mottagaren i din telefon samt mottagningsförhållandena. GPS fungerar genom att telefonen lyssnar på signaler från satelliter ute i rymden för att räkna ut var den är. Tumregeln är att ju mer av himlen du kan se, ju bättre kan telefonen höra satelliterna och bestämma din position. Men det kan skilja mycket mellan olika telefoner.

I stan fungerar det ofta bättre att bestämma positionen via mobilnätet eller WiFi. Det beror på att i stan är det tätt mellan mobilmasterna och de trådlösa nätverken och husen skymmer ofta GPS satelliterna. Utanför stan är det precis tvärt om! Lokalsinne är till för att användas i skog och mark och använder sig därför av GPS.

Med GPS menas i det här sammanhanget någon form av system för satellitnavigering och inte nödvändigtvis det amerikanska "Global Positioning System", även om det är det vanligaste. Vilket eller vilka system som används beror på din telefon eller surfplatta och vilka satelliter som är inom hörhåll.

Längden på inspelade spår ska tas med en nypa salt. Ett spår består av ett antal sparade positioner. Spårets längd beräknas genom att anta en rät linje mellan de sparade positionerna. Eftersom man sällan rör sig i en rät linje så blir den beräknade längden normalt kortare än den verkliga. Skillnaden mellan verklig längd och beräknad längd beror på hur de sparade positionerna råkar hamna. 10% skillnad är ganska vanligt.


Tips

Aviseringar på startskärmen

Om du ställer in din enhet att visa aviseringar på startskärmen så kan du se riktning och avstånd till en markerad plats utan att behöva låsa upp enheten.

Föra över sparade platser till en ny enhet

 1. Se till att Lokalsinne är installerad och fungerar både på din gamla och din nya enhet
 2. Se till att du har fungerande epost både på din gamla och din nya enhet
 3. Starta Lokalsinne på din gamla enhet
 4. Välj Platser i menyn
 5. Gör ett långt tryck i listan
 6. Välj alla platser med ett tryck på den fyrkantiga ikonen
 7. Välj klar (ikonen med bocken)
 8. Välja Dela
 9. Välj en app för epost
 10. Posta alla platser till dig själv
 11. Öppna eposten på din nya enhet
 12. Öppna bilagan som innehåller platserna
 13. Välj att använda Lokalsinne för att läsa bilagan
 14. Klart

Föra över spår till en ny enhet

Använd samma metod som för sparade platser enligt ovan, fast välj Spår istället.

Spara batteri

 • Stäng av Lokalsinne genom att "backa" ut ur appen (vänsterpil eller sidosvep) när du inte behöver den på ett tag.
 • Hämta och spara kartrutor i förväg och stäng av automatisk hämtning.
 • Sätt telefonen i flygplansläge om det inte finns någon mottagning.
 • Undvik att spela in spår om batteriet måste räcka länge.

Tänk på

 • Kartorna hämtas via internet vilket kan orsaka trafikavgifter.
 • Förlita dig inte enbart på Lokalsinne om du ska ut på en längre tur.
 • All användning sker på egen risk.

Integritet

Lokalsinne samlar inte in någon information om dig i det fördolda. Läs hela integritetspolicyn här.


Kontakt

Har du frågor, förbättringsförslag eller felrapporter så skicka dom med epost. Du hittar epost-adressen längst ner på den här sidan.

Recensera gärna Lokalsinne, men tänk på att recensioner är till för att hjälpa andra användare att välja app. Skriv något som är hjälpsamt för dem.