Lokalsinne

Integritetspolicy för Lokalsinne

Lokalsinne är en app som använder satellit-navigering (GPS) för att visa din position på en karta. Lokalsinne gör det möjligt att spara platser du varit på och spela in spår som visar var du har varit. Det sker endast om du aktivt väljer att göra det. Lokalsinne samlar inte in någon information i det fördolda.

All information som Lokalsinne lagrar kan raderas genom att avinstallera Lokalsinne.

Din position, dina sparade platser och dina sparade spår lagras endast lokalt på din enhet och skickas bara till andra om du aktivt använder funktionen "Dela". Endast den information som du väljer att "Dela" skickas. Lokalsinne skickar inte någon information i det fördolda.

Om du använder sökfunktionen i Lokalsinne så skickas dina sökord till OpenStreetMap Nominatim server för behandling. För mer information om din integritet vid använding av Nominatim sökning så hänvisas till OpenStreetMap Foundation.

Lokalsinne hanterar inga personuppgifter eller betaluppgifter. Alla köp i appen hanteras av Google Play. Vi har stort förtroende för att Google Play hanterar betalningar på ett säkert sätt, men vi har ingen kontroll över vilken information som samlas in i samband med ett köp. För mer information om din integritet i samband med köp i Google Play så hänvisas till Google.

Operativsystemet Android kan samla in och dela information om din använding av appar som Lokalsinne. Detta ligger utanför vår kontroll. För mer information om vilken information som Android samlar in så hänvisas till Google.