Pressmeddelanden

April 2013

Krösus II

Krösus har fungerat som beslutsstöd för hundratals svenska fondsparare sedan 2006.

Krösus version 2 innehåller flera nyheter. Bland annat färgmarkeras nu både köp och sälj-kandidater och det finns större möjligheter att ändra reglerna för köp och säljmarkering efter eget behag.

Krösus styrka har alltid varit att på ett enkelt sätt kunna sortera fram fonder på uppgång och varna för fallande fonder. Det lämpar sig väl för "Följa John" taktik, där man byter ut fonder med låg trend mot fonder med hög trend i hopp om att de ska fortsätta uppåt. Den taktiken fungerar bäst i goda tider när uppgångarna är långa och nedgångarna få och korta. I sämre tider där fonderna går lika mycket ner som upp kan det vara svårt att hoppa på en uppåtgående fond i tid innan den vänder nedåt igen. I värsta fall kan man hamna i en situation där man ständigt köper dyrt och säljer billigt.

När marknaden är orolig kan det löna sig att sluta "Föja John" och istället koncentrera sig på den gamla hederliga taktiken att köpa billigt och sälja dyrt. För att underlätta en sådan taktik så beräknar Krösus numera även fondernas "Potential". Potentialen ger en indikation på hur prisvärd fonden är just nu baserat på dess historika kurs. Den som vill köpa billigt och sälja dyrt kan alltså sälja fonder med låg potential och köpa fonder med hög potential.

Krösus är ett PC-program som gör det lättare att förvalta premiepensionen. Programmet hämtar och sparar automatiskt historiken för alla PPM-fonder. Idag finns det cirka 800 fonder att välja mellan. Ingen normal människa orkar gå igenom alla fonderna för att se vilken som är bäst. Men Krösus gör det lätt att vaska fram bra kandidater. Kandidater kan jämföras grafiskt i diagram som kan förstoras eller förminskas efter behag. Till skillnad mot stor-bankernas långsamma hemsidor så presenterar Krösus allt blixtsnabbt eftersom informationen redan finns på hårddisken. Avsaknaden av väntetid i kombination med större frihet och bättre överblick gör arbetet att välja fond enklare och mindre tidskrävande.

Februari 2009

Krösus version 1.6.

Krösus är ett PC-program som hjälper användaren att hålla reda på sina premiepensionsfonder. Den senaste versionen kan även visa valutakurser på samma sätt som fondkurser.

Krösus har funnits på den svenska marknaden sedan 2006 och har hjälpt många användare att förvalta sin premiepension. Genom att fylla i vilka fonder man har kan programmet automatiskt bevaka hur de utvecklas. Så länge fonderna utvecklas positivt sker hela processen i bakgrunden. Men om någon av de bevakade fonderna börjar dala så informeras användaren.

Krösus gör det även lättare att välja ut en ersättare till en dalande fond. Programmet hämtar och sparar automatiskt historiken för alla PPM-fonder. Idag finns det cirka 800 fonder att välja mellan. Ingen normal människa orkar gå igenom alla fonderna för att se vilken som är bäst. Men Krösus gör det lätt att vaska fram bra kandidater genom att sortera fonderna efter resultat, trend och avvikelse. Kandidater kan
jämföras grafiskt i diagram som kan förstoras eller förminskas efter behag. Till skillnad mot storbankernas långsamma hemsidor så presenterar Krösus allt blixtsnabbt eftersom informationen redan finns på den lokala datorn. Avsaknaden av väntetid i kombination med större frihet och bättre överblick gör arbetet att välja fond enklare och mindre tidskrävande.

Krösus har alltid visat fondkurser i svenska kronor, även för de fonder som handlas i andra valutor. Så är även fallet i den senaste versionen. Men för användare som är extra intresserade är det nu möjligt att se hur valutakurserna förändras över tiden. Genom att jämföra valutakursens förändring med fondkursens förändring så kan man se hur mycket av fondens resultat som beror på valutaeffekter.

Under hösten 2008 så dominerade valutaeffekterna värdeförändringen för många PPM fonder när dollar, euro och yen stärktes mot svenska kronan. När valutaeffekterna dominerar så kan det vara viktigare att välja en fond som handlas i rätt valuta, än att välja rätt sorts fond.

Krösus fungerar på de flesta versioner av Microsoft Windows och kan laddas ner gratis från:
http://www.deepcoldsoft.com/krosus/krosus.html

Krösus är utvecklat av Deep Cold Software. Deep Cold Software konstruerar effektiva och lättanvända program som hjälper människor i deras dagliga liv.

Januari 2007

Krösus

När permiepensionssystemet infördes år 2000 så blev fyra och en halv miljon svenskar fondsparare över en natt. Sedan dess har antalet fondsparare vuxit med ungefär en miljon. Många av de sparare som valde fonder då har inte bytt fond sedan dess.

För den som har tillgång till internet är det enkelt och framför allt gratis att byta fonder. Enligt en färsk undersökning har de PPM-sparare som gjort elva eller fler byten haft en 40-procentig högre avkastning än de som stannat kvar i sitt förstaval. Det lönar sig alltså att engagera sig och byta fonder då och då. Men när ska man byta fond och vilken fond ska man byta till? De flesta svenskar har varken tid eller lust att hålla koll på hur det går för PPM-fonderna från dag till dag.

Som tur är kan de som har tillgång till en PC och internet låta datorn hjälpa till. År 2006 hade nästan fyra miljoner svenskar tillgång till internet hemma.

Krösus är ett PC-program som gör det lättare att förvalta premiepensionen. Genom att fylla i vilka fonder man har kan programmet automatiskt bevaka hur de utvecklas. Så länge fonderna utvecklas positivt sker hela processen i bakgrunden. Men om någon av de bevakade fonderna börjar dala så informeras användaren.

Krösus gör det även lättare att välja ut en ersättare till en dalande fond. Programmet hämtar och sparar automatiskt historiken för alla PPM-fonder. Idag finns det cirka 800 fonder att välja mellan. Ingen normal människa orkar gå igenom alla fonderna för att se vilken som är bäst. Men Krösus gör det lätt att vaska fram bra kandidater genom att sortera fonderna efter resultat, trend och avvikelse. Kandidater kan
jämföras grafiskt i diagram som kan förstoras eller förminskas efter behag. Till skillnad mot stor-bankernas långsamma hemsidor så presenterar Krösus allt blixtsnabbt eftersom informationen redan finns på hårddisken. Avsaknaden av väntetid i kombination med större frihet och bättre överblick gör arbetet att välja fond enklare och mindre tidskrävande.

Krösus fungerar på de flesta versioner av Microsoft Windows.

Krösus kan laddas ner gratis från:
http://www.deepcoldsoft.com/krosus/krosus.html

Krösus är utvecklat av Deep Cold Software. Deep Cold Software konstruerar effektiva och lättanvända program som hjälper människor i deras dagliga liv.